Název firmy:
NH Car, s.r.o.
Sídlo firmy:
Chodecká 2341/2
CZ-16900 Praha 6
Právní forma:
Telefon:
+420 224 395 123
Fax:
E-mail:
IČO:
25114719
Soudní příslušnost:
v Praze, C.50929
DVR:
DIČ:
CZ699003841
Bankovní spojení:
KB a.s.
Kód banky:
0100
Číslo účtu:
246641051
IBAN:
CZ35 0100 0000 0002 4664 1051